Práce s NEON

NEON je lidsky srozumitelný jazyk pro serializaci dat. Používá se v Nette pro konfigurační soubory. Nette\Neon\Neon je statická třída pro práci s NEONem.

Vyzkoušejte si jej.

Instalace:

composer require nette/neon

Všechny příklady předpokládají vytvořený alias:

use Nette\Neon\Neon;

encode(mixed $value, int $flags=0)string

Vrací $value převedenou do NEONu. Příznak $flag může být Neon::BLOCK, který vytvoří víceřádkový výstup.

Neon::encode($value); // Vrátí $value převedenou do NEONu
Neon::encode($value, Neon::BLOCK); // Vrátí $value převedenou do víceřádkového NEONu

Metoda encode() při chybě vyhodí Nette\Neon\Exception.

try {
	$neon = Neon::encode($value);
} catch (Nette\Neon\Exception $e) {
	// zpracování výjimky
}

decode(string $neon): mixed

Převede řetězec z NEONu do PHP.

Vrací skaláry, pole, objekty DateTimeImmutable a Nette\Neon\Entity.

Neon::decode('hello: world'); // Vrátí pole ['hello' => 'world']

Metoda decode() při chybě vyhodí Nette\Neon\Exception.

try {
	$value = Neon::decode($neon);
} catch (Nette\Neon\Exception $e) {
	// zpracování výjimky
}
verze: 3.4 2.x