Model | První aplikace

S tím, jak aplikace roste, brzy zjistíme, že na různých místech, v různých presenterech, potřebujeme provádět podobné operace s databází. Například získávat nejnovější publikované články. Když aplikaci vylepšíme třeba tím, že u článků přidáme příznak, zda je rozepsaný, musíme potom projít i všechna místa v aplikaci, kde se články z databáze získávají a doplnit podmínku where, aby se vybíraly jen články nerozepsané.

V ten moment se přímá práce s databází stává nedostatečnou a bude šikovnější si vypomoci novou funkcí, která nám publikované články bude vracet. A když později přidáme další podmínku, například že se nemají zobrazovat články s budoucím datem, upravíme kód jen na jednom místě.

Funkci umístíme třeba do třídy ArticleManager a nazveme ji getPublicArticles().

V adresáři app/Model/ vytvoříme naši modelovou třídu ArticleManager, která se nám bude starat o články. Umístíme ji například do souboru ArticleManager.php.

namespace App\Model;

use Nette;

class ArticleManager
{
	use Nette\SmartObject;

	private Nette\Database\Explorer $database;

	public function __construct(Nette\Database\Explorer $database)
	{
		$this->database = $database;
	}

	public function getPublicArticles()
	{
		return $this->database->table('posts')
			->where('created_at < ', new \DateTime)
			->order('created_at DESC');
	}
}

Třídu jsme vytvořili pomocí konstruktoru, ve kterém si necháme předat databázový Explorer.

Pokud bychom nevyužívali frameworku a síly DI containeru, museli bychom v našem případě nejprve vytvořit instanci Nette\Database\Connection, Nette\Database\Structure, Nette\Database\Conventions a Nette\Caching\Storages\FileStorage (které pro své instancování také potřebují nějaké závislosti, třeba jméno a heslo k databázi). To vše pouze pro vytvoření instance Nette\Database\Explorer, kterou bychom následně použili pro vytvoření instance ArticleManager.

...
// vyrobíme vše, co je třeba pro Explorer
$dbConnection = new Nette\Database\Connection(...);
$dbStructure = new Nette\Database\Structure(...);
$dbConventions = new Nette\Database\Conventions\DiscoveredConventions(...);
$dbCache = new Nette\Caching\Storages\FileStorage(...);

// vyrobíme Explorer
$dbExplorer = new Nette\Database\Explorer($dbConnection, $dbStructure, $dbConventions, $dbCache);

// vyrobíme ArticleManager
$articleManager = new App\Model\ArticleManager($dbExplorer)
...

Tolik psaní pro to, abychom dostali fungující ArticleManager? To asi nechceme. Proto použijeme DI container, který berme jako skřínku, která generuje tyto výrobní kódy a nám vrátí jen požadovaný objekt.

Jediné co potřebujeme, je říci DI kontejneru, aby nám vrátil požadovaný objekt. To můžeme zařídit v konfiguraci aplikace. V souboru config/common.neon v sekci services přidáme řádek s celým názvem třídy.

services:
	- App\Router\RouterFactory::createRouter
	- App\Model\ArticleManager

Tím Nette a jeho DI containeru říkáme: „Kdyby někdo chtěl instanci této třídy, tak víš kde ji hledat. Předej této instanci vše, co potřebuje k životu a připrav nám ji pro použití v dalších třídách.“ Takto registrovaná třída se pak nazývá služba.

Přepneme se do HomepagePresenter.php, který upravíme tak, že se zbavíme závislosti na Nette\Database\Explorer a nahradíme za novou závislost na naší nové třídě.

namespace App\Presenters;

use Nette;
use App\Model\ArticleManager;


class HomepagePresenter extends Nette\Application\UI\Presenter
{
	private ArticleManager $articleManager;

	public function __construct(ArticleManager $articleManager)
	{
		$this->articleManager = $articleManager;
	}

	public function renderDefault(): void
	{
		$this->template->posts = $this->articleManager
			->getPublicArticles()
			->limit(5);
	}
}

V sekci use máme App\Model\ArticleManager, tak si můžeme zápis v PHP kódu zkrátit na ArticleManager (nebojte, i v komentářích to funguje a vaše chytré IDE by si s tím mělo poradit).

V konstruktoru si požádáme o ArticleManager, který si přiřadíme do vlastnosti $articleManager a v metodě renderDefault zavoláme metodu getPublicArticles(). Nad výsledkem této funkce zavoláme ještě metodu limit(5);

Třída ArticleManager si v konstruktoru řekne o předání Nette\Database\Explorer a jelikož je tato třída v DI containeru zaregistrovaná, kontejner tuto instanci vytvoří a předá ji. DI za nás takto vytvoří instanci ArticleManagera a předá ho v konstruktoru třídě HomepagePresenter, který si o něj požádal. Taková matrjoška. :) Všichni si jen říkají co chtějí a nezajímají se o to, kde se co a jak vytváří. O vytvoření se postará Nette DI container.