You are browsing the unmaintained documentation for old Nette 2.3. See documentation for current Nette.

Composer

Composer je nástroj pro správu závislostí v PHP. Umožní nám vyjmenovat knihovny, na kterých náš projekt závisí, a bude je za nás instalovat a aktualizovat. Ukážeme si:

  • jak Composer nainstalovat
  • jeho použití v novém či stávajícím projektu

Instalace

Composer je spustitelný .phar soubor, který si stáhnete a nainstalujete následujícím způsobem:

Windows

Použijte oficiální instalátor Composer-Setup.exe.

Linux, macOS

Stačí 4 příkazy, které si zkopírujte z této stránky.

Dále vložením do složky, která je v systémovém PATH, se stane Composer přístupný globálně:

$ mv ./composer.phar ~/bin/composer # nebo /usr/local/bin/composer

Použití v existujícím projektu

Abychom mohli ve svém projektu začít používat Composer, potřebujete pouze soubor composer.json. Ten popisuje závislosti našeho projektu a může také obsahovat další metadata. Základní composer.json tedy může vypadat takto:

{
	"require": {
		"nette/database": "^2.3"
	}
}

Říkáme zde, že naše aplikace (nebo knihovna) vyžaduje balíček nette/database (název balíčku se skládá z názvu organizace a názvu projektu) a chce verzi, která odpovídá podmínce ^2.3 (tj. verze 2.3 a novější 2.*).

Máme tedy v kořenu projektu soubor composer.json a spustíme instalaci:

composer update

Composer stáhne Nette Database do složky vendor/. Dále vytvoří soubor composer.lock, který obsahuje informace o tom, které verze knihoven přesně nainstaloval.

Composer vygeneruje soubor vendor/autoload.php, který můžeme jednoduše zainkludovat a začít používat knihovny bez jakékoli další práce:

require __DIR__ . '/vendor/autoload.php';

$db = new Nette\Database\Connection('sqlite::memory:');

Vytvoření nového projektu

Nový projekt na Nette vytvoříte pomocí jediného příkazu:

composer create-project nette/web-project nazev-projektu

Jako nazev-projektu vložte název adresáře pro svůj projekt a potvrďte. Composer stáhne repozitář nette/web-project z GitHubu, který už obsahuje soubor composer.json, a hned potom Nette Framework. Mělo by již stačit pouze nastavit oprávnění na zápis do složek temp/ a log/ a projekt by měl ožít.

Verze PHP

Composer vždy instaluje ty verze balíčků, které jsou kompatibilní s verzí PHP, kterou právě používáte. Což ovšem nemusí být stejná verze, jako používá váš hosting. Proto je užitečné si do souboru composer.json přidat informaci o verzi PHP na hostingu a poté se budou instalovat pouze verze balíčků s hostingem kompatibilní:

{
	"require": {
		...
	},
	"config": {
		"platform": {
			"php": "5.6"   # verze PHP na hostingu
		}
	}
}

Packagist.org – centrální repozitář

Packagist je hlavní repozitář, ve kterém se Composer snaží vyhledávat balíčky, pokud mu neřekneme jinak. Můžeme zde publikovat i vlastní balíčky.

Co když nechceme používat centrální repozitář?

Pokud máme vnitrofiremní aplikace, které zkrátka nemůžeme hostovat veřejně, tak si pro ně vytvoříme firemní repozitář.

Více na téma repozitářů v oficiální dokumentaci.

Konfigurace

Composer je úzce propojený s verzovacím nástrojem Git. Pokud jej nemáte nainstalovaný, je třeba Composeru říct, aby jej nepoužíval:

composer -g config preferred-install dist