Code Checker

Nástroj Code Checker zkontroluje a případně opraví některé z formálních chyb ve vašich zdrojových kódech.

Instalace

Code Checker byste neměli přidávat do závislostí, ale instalovat jako projekt.

composer create-project nette/code-checker

Nebo jej nainstalujte globálně pomocí:

composer global require nette/code-checker

a ujistěte se, že váš globální adresář vendor/bin je v proměnné prostředí $PATH.

Použití

Usage: php code-checker [options]

Options:
	-d <path>       Folder or file to scan (default: current directory)
	-i | --ignore <mask> Files to ignore
	-f | --fix      Fixes files
	-l | --eol      Convert newline characters
	--no-progress     Do not show progress dots
	--strict-types    Checks whether PHP 7.0 directive strict_types is enabled

Bez parametrů zkontroluje aktuální adresář v read-only režimu, s parametrem -f opravuje soubory.

Než se s ním seznámíte, určitě si soubory nejdřív zazálohujte.

Pro snadnější spouštění si můžeme vytvořit soubor code.bat:

php cesta_k_Nette_tools\Code-Checker\code-checker %*

Co všechno dělá?

 • odstraňuje BOM
 • kontroluje validitu Latte šablon
 • kontroluje validitu souborů .neon, .php.json
 • kontroluje výskyt kontrolních znaků
 • kontroluje, zda je soubor kódován v UTF-8
 • kontroluje chybně zapsané /* @anotace */ (chybí hvězdička)
 • odstraňuje ukončovací ?> u PHP souborů
 • odstraňuje pravostranné mezery a zbytečné řádky na konci souboru
 • normalizuje oddělovače řádků na systémové (pokud uvedete volbu -l)
verze: 3.x