Kod Denetleyicisi

Code Checker adlı araç, kaynak kodunuzdaki bazı biçimsel hataları kontrol eder ve muhtemelen onarır.

Kurulum

Code Checker proje olarak yüklenmelidir, bağımlılık olarak kullanmayın.

composer create-project nette/code-checker

Ya da global olarak şu yolla yükleyin:

composer global require nette/code-checker

ve global satıcı ikili dosyaları dizininizin $PATH ortam değişkeninizde olduğundan emin olun.

Kullanım

Usage: php code-checker [options]

Options:
	-d <path>       Folder or file to scan (default: current directory)
	-i | --ignore <mask> Files to ignore
	-f | --fix      Fixes files
	-l | --eol      Convert newline characters
	--no-progress     Do not show progress dots
	--strict-types    Checks whether PHP 7.0 directive strict_types is enabled

Parametreler olmadan, geçerli çalışma dizinini salt okunur modda kontrol eder, -f parametresi ile dosyaları düzeltir.

Aracı tanımaya başlamadan önce dosyalarınızı yedeklediğinizden emin olun.

Windows altında Code-Checker'ı daha kolay çalıştırmak için code.bat gibi bir toplu iş dosyası oluşturabilirsiniz:

php path_to\Nette_tools\Code-Checker\code-checker %*

Code-Checker Ne İşe Yarar?

 • BOM'u kaldırır
 • Latte şablonlarının geçerliliğini kontrol eder
 • .neon, .php ve .json dosyalarının geçerliliğini kontrol eder
 • kontrol karakterlerini kontrol eder
 • dosyanın UTF-8 olarak kodlanıp kodlanmadığını kontrol eder
 • /* @annotations */ adresinde yanlış yazılmış kontroller (ikinci yıldız işareti eksik)
 • PHP dosyalarındaki ?> PHP bitiş etiketlerini kaldırır
 • bir dosyanın sonundaki boşlukları ve gereksiz boş satırları kaldırır
 • satır sonlarını sistem varsayılanına normalleştirir ( -l parametresiyle)
versiyon: 3.x