Píšeme první aplikaci!

Poznejme spolu Nette Framework, při vytváření jednoduchého blogu s komentáři. Jdeme na to!

Již po prvních dvou kapitolách budeme mít svůj vlastní funkční blog a budeme moci publikovat své skvělé příspěvky i když funkce budou zatím do značné míry omezeny. Měli byste si přečíst také následující kapitoly, kde si naprogramujeme přidávání komentářů, editování článků a na závěr blog zabezpečíme.

Kompletní aplikaci naleznete na GitHubu.

Tento QuickStart byl napsán pro Nette Framework 2.4 a PHP 5.6, nebo novější. Úplně první věc, kterou bychom měli udělat, je zkontrolovat, zda náš server splňuje požadavky pro běh Nette Frameworku. To by s největší pravděpodobností mělo být v pořádku, ale jen pro jistotu, nechceme začínat na nefunkčním prostředí.

Nette Framework můžeme stáhnout manuálně, ale doporučená cesta je začít nový projekt s využitím Composeru. Pokud Composer neznáte, určitě byste měli začít s ním. Je to velice jednoduchý a užitečný nástroj, vše se dozvíte v dokumentaci Composeru.

S Composerem si můžeme velmi jednoduše stáhnout a nainstalovat základní skeleton aplikace, známý jako Web Project, který již obsahuje Nette Framework. Abychom mohli založit projekt, najdeme si kořenový adresář webového serveru (např. /var/www nebo C:\InetPub) a pomocí příkazové řádky a spustíme následující příkaz.

composer create-project nette/web-project=^2 nette-blog

Web Project se následně stáhne do složky nette-blog.

Pokud nechcete použít Composer, stáhněte si archív a rozbalte jej a zkopírujte do kořenového adresáře webového serveru a přejmenujte na nette-blog. Framework se nachází ve složce vendor.

Pokud vyvíjíte na Mac OS X nebo na Linuxu (nebo na jakémkoliv jiném systému založeném na Unixu), budeme muset ještě nastavit práva zápisu webovému serveru.

Uvítací stránka

V tento okamžik by měla již úvodní stránka Web Projectu fungovat. Vyzkoušíme to otevřením prohlížeče na následující URL adrese:

http://localhost/nette-blog/www/

a uvidíme úvodní stránku Nette Frameworku:

Aplikace funguje a můžete začít dělat úpravy.

Obsah Web Projectu

Web Project má následující strukturu:

www/           ← kořenový adresář webu
└── nette-blog/
  ├── app/       ← adresář webové aplikace
  │  ├── config/    ← konfigurační soubory
  │  ├── presenters/  ← třídy presenterů
  │  │  └── templates/← šablony
  │  ├── router/    ← konfigurace URL adres
  │  └── bootstrap.php ← spouštěcí soubor
  │
  ├── log/       ← zde naleznete chybové logy
  ├── temp/       ← místo pro dočasné soubory (cache, sessiony, atd.)
  │
  ├── vendor/      ← knihovny pro vaši aplikaci
  │  └── nette/    ← jako například váš oblíbený framework :-)
  │
  └── www/       ← místní kořenový adresář webu - pouze tento adresář je přístupný z internetu

Adresář www je určen pro ukládání obrázků, JavaScript souborů, CSS stylů a dalších veřejně přístupných souborů. Pouze tento adresář je přístupný z internetu, takže nastavte kořenový adresář vaší aplikace tak, aby směřoval právě sem (to můžete nastavit v konfiguraci Apache, ale pojďme to udělat později, teď to není důležité).

Nejdůležitější složka je pro nás app/. Zde nalezneme soubor bootstrap.php, který slouží k načtení celého frameworku a nastavení aplikace. Aktivuje se zde autoloading, nastaví se zde debugger a routy.

Úklid

Web Project obsahuje úvodní stránku, kterou smažeme předtím, než začneme něco programovat – bez obav tedy nahradíme obsah souboru app/presenters/templates/Homepage/default.latte za „Hello world!“.

Tracy (debugger)

Extrémně důležitý nástroj pro vývoj je ladicí nástroj Tracy. Vyzkoušejte si vyvolání nějaké chyby v souboru app/presenters/HomepagePresenter.php (např. odstraněním složené závorky v definici třídy HomepagePresenter) a podívejte se, co se stane. Vyskočí oznamovací stránka, která chybu srozumitelně popisuje.

debugger screen

Tracy nám ohromně pomůže, až budeme hledat chyby v aplikaci. Také si všimněte plovoucího debug panelu v pravém dolním rohu obrazovky, který obsahuje informace z běhu aplikace.

V produkčním módu je Tracy samozřejmě vypnuta a nezobrazuje žádné citlivé informace. Všechny chyby jsou v tomto případě uloženy ve složce log/. Pojďme si to vyzkoušet, v souboru app/bootstrap.php odkomentujeme následující řádek a změníme parametr volání na false, aby kód vypadal takto:

$configurator->setDebugMode(false);
$configurator->enableTracy(__DIR__ . '/../log');

Po obnovení stránky již Tracy neuvidíme. Místo ní se zobrazí uživatelsky přívětivá zpráva:

error screen

Nyní se podívejme do adresáře log/. Zde (v souboru exception.log) nalezneme zalogovanou chybu a také již známou stránku s chybovou hláškou (uloženou jako HTML soubor s názvem začínající na exception-).

Zakomentujeme opět řádek // $configurator->setDebugMode(false);. Tracy automaticky povolí debug režim na localhostu a zakáže ho všude jinde.

Chybu, kterou jsme vytvořili, můžeme opravit a pokračovat v psaní aplikace.