Databáze

Nette Framework nám poskytuje vrstvu pro výrazně pohodlnější práci s databázemi. Co umí?

  • snadno skládat SQL dotazy
  • snadno získávat data
  • pokládá efektivní dotazy a nepřenáší zbytečná data

Database Connection tvoří obálku nad PDO a poskytuje základní funkcionalitu pokládání dotazů.

Database Table poskytuje pokročilou a efektivní práci s tabulkami.

Podporované databáze

Nette podporuje následující databáze:

Databázový server DSN jméno Podpora v Database Podpora v Database\Table
MySQL mysql ANO ANO
PostgreSQL pgsql ANO ANO
Sqlite 3 sqlite ANO ANO
Sqlite 2 sqlite2 ANO
Oracle oci ANO
MS SQL (PDO_SQLSRV) sqlsrv ANO ANO
MS SQL (PDO_DBLIB) mssql ANO
ODBC odbc ANO