You are browsing the unmaintained documentation for old Nette 2.2. See documentation for current Nette.

RobotLoader: autoloading tříd

RobotLoader je nástroj, který vám zajistí komfort automatického načítání tříd pro celou vaši aplikaci včetně knihoven třetích stran.

  • zbavíme se všech require
  • budou se načítat jen potřebné skripty
  • nevyžaduje se žádná striktní konvence pojmenování souborů
  • lze mít i více tříd v jednom souboru

RobotLoader je nesmírně pohodlný a návykový!

Můžeme tedy zapomenout na tyto známé bloky kódu:

require_once 'Utils/Page.php';
require_once 'Utils/Style.php';
require_once 'Utils/Paginator.php';
...

Instalace

composer require nette/robot-loader

Použití

Podobně, jako Google robot prochází a indexuje webové stránky, tak i RobotLoader prochází všechny PHP skripty a zaznamenává si, které třídy, rozhraní a traity v nich našel. Výsledky bádání si poté uloží do cache a použije při dalším požadavku. Stačí tedy určit, které adresáře má procházet a kam ukládat cache:

$loader = new Nette\Loaders\RobotLoader;

// adresáře, které má RobotLoader indexovat (včetně podadresářů)
$loader->addDirectory(__DIR__ . '/app');
$loader->addDirectory(__DIR__ . '/libs');

// nastavíme cachování do adresáře 'temp'
$loader->setCacheStorage(new Nette\Caching\Storages\FileStorage(__DIR__ . '/temp'));
$loader->register(); // spustíme RobotLoader

A to je vše, od této chvíle nemusíme používat require. Paráda!

Pokud RobotLoader narazí při indexaci na duplicitní název třídy, vyhodí výjimku a informuje vás o tom.

Proměnná $loader->autoRebuild určuje, zda má RobotLoader při dotazu na neexistující třídu znovu prozkoumat všechny skripty. Na produkčním serveru je tato vlastnost standardně vypnutá.

Proto je nutné při nahrání nové verze aplikace na hosting smazat cache.

Pokud chcete instruovat RobotLoader, aby některé adresáře přeskočil, vytvořte v příslušném adresáři soubor netterobots.txt:

Disallow: /Zend

Od této chvíle se nebude indexovat adresář Zend.

Nette aplikace

Uvnitř Nette aplikace, kde se používá v zaváděcím souboru bootstrap.php objekt $configurator, lze zápis zjednodušit:

$configurator = new Nette\Configurator;
...
$configurator->setTempDirectory(__DIR__ . '/../temp');
$configurator->createRobotLoader()
	->addDirectory(__DIR__)
	->addDirectory(__DIR__ . '/../libs')
	->register();