You are browsing the unmaintained documentation for old Nette 2.0. See documentation for current Nette.

Odesílání e-mailů

Téměř každá aplikace na webu potřebuje odesílat e-maily, ať už newslettery nebo potvrzení objednávky. Proto Nette Framework poskytuje potřebné nástroje. Naučime se:

  • jak e-mail vytvořit
  • jak ho odeslat
  • jak přidat přílohy
  • jak v e-mailu použít šablony
  • jak vytvářet odkazy

Příklad vytvoření e-mailu třídou Nette\Mail\Message:

use Nette\Mail\Message;

$mail = new Message;
$mail->setFrom('Franta <franta@example.com>')
	->addTo('petr@example.com')
	->addTo('jirka@example.com')
	->setSubject('Potvrzení objednávky')
	->setBody("Dobrý den,\nvaše objednávka byla přijata.");

Všechny zadávané parametry musí být v UTF-8.

A odeslání:

use Nette\Mail\SendmailMailer;

$mailer = new SendmailMailer;
$mailer->send($mail);

Paráda, to snad ani nepotřebuje hlouběji rozebírat. Tak jen dodáme, že kromě uvedení příjemce metodou addTo() lze uvést i příjemce kopie addCc(), nebo příjemce skryté kopie addBcc(). Ve všech těchto metodách včetně setFrom() můžeme adresáta zapsat třemi způsoby:

$mail->setFrom('franta@example.com');
$mail->setFrom('franta@example.com', 'Franta');
$mail->setFrom('Franta <franta@example.com>');

HTML obsah se předává metodou setHtmlBody():

$mail->setHTMLBody('<b>Sample HTML</b> <img src="background.gif">');

Vložené obrázky lze do emailu vkládat metodou $mail->addEmbeddedFile('background.gif'), nicméně není to potřeba. Proč? Protože Nette Framework sám vyhledá a vloží všechny soubory odkazované v HTML kódu (pouze relativní cesty). Toto chování lze vypnout uvedením FALSE jakožto druhého parametru metody setHtmlBody(), v tomto parametru je též možno předat absolutní cestu ke složce s obrázky.

Pokud HTML email nemá textovou alternativu, bude vygenerována automaticky. A pokud HTML email nemá nastavený subjekt, bude vzat z elementu <title>.

Pokud chcete nastavit returnPath a server vám ho pořád přepisuje. Pomůže vám v tom $commandArgs.

$mailer->commandArgs = '-fMuj@email.cz';

Nikdy neposílejte e-mailem hesla ani jiné přístupové údaje.

Přílohy

Do e-mailu lze samozřejmě vkládat i přílohy. Slouží k tomu metoda addAttachment:

// vloží do e-mailu soubor example.zip
$mail->addAttachment('path/to/example.zip');

// vloží do e-mailu soubor example.txt s textem "Hello John!"
$mail->addAttachment('example.txt', 'Hello John!');

// vloží do e-mailu soubor example.zip pojmenovaný info.zip
$mail->addAttachment('info.zip', file_get_contents('path/to/example.zip'));

Může být odesílání e-mailů ještě jednodušší?

Šablony

Skutečná síla se projeví při zkombinování se šablonovacím systémem Latte:

$template = new Nette\Templating\FileTemplate('email.latte');
$template->registerFilter(new Nette\Latte\Engine);
$template->registerHelperLoader('Nette\Templating\Helpers::loader');
$template->orderId = 123;

$mail = new Message;
$mail->setFrom('Franta <franta@example.com>')
	->addTo('petr@example.com')
	->setHtmlBody($template);

V šabloně bude dostupná lokální proměnná $mail s objektem zprávy, lze tedy i v šabloně nastavit další parametry zprávy.

Soubor email.latte:

{var $mail->from = "Franta <franta@example.com>" }
<html>
<head>
	<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
	<title>Potvrzení objednávky</title>
	<style>
	body {
		background: url("background.png")
	}
	</style>
</head>
<body>
	<p>Dobrý den,</p>

	<p>Vaše objednávka číslo {$orderId} byla přijata.</p>
</body>
</html>

Pokud odesíláte e-mail v komponentě nebo presenteru, můžete vytvořit šablonu příkazem $template = $this->createTemplate(); a poté budete moci generovat v šabloně i odkazy. Tvořte je vždy absolutní via {link //Presenter:action}

Odesílání přes SMTP

Výchozí mailer používá PHP funkci mail. Pokud bychom potřebovali poštu odesílat skrze SMTP server, použijte SmtpMailer

$mailer = new Nette\Mail\SmtpMailer(array(
	'host' => 'smtp.gmail.com',
	'username' => 'franta@gmail.com',
	'password' => '*****',
	'secure' => 'ssl',
));
$mailer->send($mail);

Můžeme si také vytvořit vlastní mailer, jde o objekt implementující rozhraní Nette\Mail\IMailer.