You are browsing the unmaintained documentation for old Nette 2.0. See documentation for current Nette.

Code Checker

Nástroj Code-Checker zkontroluje a případně opraví některé z formálních chyb ve vašich zdrojových kódech.

Usage: php code-checker.php [options]

Options:
	-d <path> folder to scan (optional)
	-i <mask> files or directories to ignore (can be used multiple times
	-f     fixes files
	-l     convert newline characters

Bez parametrů zkontroluje aktuální adresář v read-only režimu, s parametrem -f opravuje soubory. Než se s ním seznámíte, určitě si soubory nejdřív zazálohujte.

Pro snadnější spouštění si můžeme vytvořit soubor code.bat:

php.exe cesta_k_Nette_tools\Code-Checker\code-checker.php %*

Co všechno dělá?

 • odstraňuje BOM
 • kontroluje validitu Latte šablon
 • kontroluje výskyt kontrolních znaků
 • kontroluje, zda je soubor kódován v UTF-8
 • kontroluje chybně zapsané /* @anotace */ (chybí hvězdička)
 • odstraňuje ukončovací ?> u PHP souborů
 • odstraňuje pravostranné mezery a zbytečné řádky na konci souboru
 • normalizuje oddělovače řádků na systémové (pokud uvedete volbu -l)