Erişim Kontrolünü Yapılandırma

Nette Security için yapılandırma seçeneklerine genel bakış.

Tüm çerçeveyi değil, yalnızca bu kütüphaneyi kullanıyorsanız, yapılandırmayı nasıl yükleyeceğinizi okuyun.

Basit bir kimlik doğrulayıcı oluşturmak için yapılandırmada bir kullanıcı listesi tanımlayabilirsiniz (Nette\Security\SimpleAuthenticator). Parolalar yapılandırmada okunabildiğinden, bu çözüm yalnızca test amaçlıdır.

security:
	# Tracy Bar'da kullanıcı panelini gösterir mi?
	debugger: ... # (bool) varsayılan değer true

	users:
		# isim: şifre
		johndoe: secret123

		# ad, parola, rol ve kimlikte bulunan diğer veriler
		janedoe:
			password: secret123
			roles: [admin]
			data: ...

Yetkilendirici için bir temel oluşturmak üzere rolleri ve kaynakları da tanımlayabilirsiniz (Nette\Security\Permission):

security:
	roles:
		guest:
		registered: [guest] # registered guest'den miras alır
		admin: [registered] # ve admin registered'dan miras alır

	resources:
		article:
		comment: [article] # kaynak article'dan miras alır
		poll:

Kullanıcı Deposu

Oturum açan kullanıcı hakkındaki bilgilerin nasıl saklanacağını yapılandırabilirsiniz:

security:
	authentication:
		# ne kadar süre hareketsiz kaldıktan sonra kullanıcının oturumu kapatılacak
		expiration: 30 minutes    # (string) varsayılan ayarlanmamış

		# oturum açmış kullanıcı hakkındaki bilgilerin saklanacağı yer
		storage: session       # (session|cookie) default is session

Deponuz olarak cookie adresini seçerseniz, aşağıdaki seçenekleri de ayarlayabilirsiniz:

security:
	authentication:
		# çerezin adı
		cookieName: userId      # (string) výchozí je userid

		# hangi ana bilgisayarların çerezi almasına izin verilir
		cookieDomain: 'example.com'  # (string|domain)

		# çapraz kökenli isteklere erişirken kısıtlamalar
		cookieSamesite: None     # (Strict|Lax|None) varsayılan olarak Lax

DI Hizmetleri

Bu hizmetler DI konteynerine eklenir:

Ad Tür Açıklama
security.authenticator Nette\Security\Authenticator authenticator
security.authorizator Nette\Security\Authorizator yetkilendirici
security.passwords Nette\Security\Passwords parola karma
security.user Nette\Security\User mevcut kullanıcı
security.userStorage Nette\Security\UserStorage depolama
versiyon: 4.0