Přechod na verzi 3.1

Minimální požadovaná verze PHP je 7.2.

Verzí Nette 3.1 se rozumí, že máte tyto balíčky nainstalované ve verze 3.1.*:

"require": {
	"nette/application": "3.1.*",
	"nette/bootstrap": "3.1.*",
	"nette/forms": "3.1.*",
	"nette/http": "3.1.*",
	"nette/security": "3.1.*",
},

Pozor: u ostatních balíčků nainstalujte nejnovější verzi, kterou vám dovolí Composer! Mohou mít totiž jiné verzování. Zkuste uvést "*" a podívejte se, jakou verzi Composer nainstaluje.

Všemi změnami názvů uvedenými v tomto dokumentu se myslí, že původní názvy samozřejmě nadále existují a fungují, jen jsou označené jako deprecated. Můžete se setkat s tím, že vám je bude IDE vizuálně označovat jako deprecated.

Názvy rozhraní

V Nette se dlouhodobě postupně odstraňuje prefix I z názvů rozhraní, například Nette\Security\IAuthenticator se mění na Authenticator apod. Ve verzi Nette 3.1 zmizel prefix z názvů těchto rozhraní:

 • Nette\Application\IRouter, Nette\Application\IResponse, Nette\Application\UI\IRenderable, Nette\Application\UI\ISignalReceiver, Nette\Application\UI\IStatePersistent, Nette\Application\UI\ITemplate, Nette\Application\UI\ITemplateFactoryNette\Bridges\ApplicationLatte\ILatteFactory
 • Nette\Caching\IStorage, Nette\Caching\IBulkReader, Nette\Caching\Storages\IJournal
 • Nette\Database\IConventions, Nette\Database\ISupplementalDriver (nyní Nette\Database\Driver)
 • Nette\Mail\IMailer
 • Latte\ILoader, Latte\Runtime\IHtmlString (nyní Latte\Runtime\HtmlStringable), Latte\Runtime\ISnipperDriverLatte\IMacro
 • Nette\Security\IAuthenticator *), Nette\Security\IAuthorizator, Nette\Security\IResource, Nette\Security\IRole, Nette\Security\IUserStorage *)
 • Nette\Utils\IHtmlString (nyní Nette\HtmlStringable), Nette\Localization\ITranslator

*) rozhraní s prefixem je jiné než bez prefixu

Bootstrap

 • třída Nette\Configurator byla přejmenována na Nette\Bootstrap\Configurator, aby pojmenování bylo konzistentní se zbytkem frameworku
 • přidána metoda addStaticParameters() jako alias for addParameters()
 • v parametrech předaných metodou addStaticParameters() nebo addParameters() se již neexpandují %parametry%

Caching

 • přejmenována metoda Nette\Caching\Cache::start()capture()

Database

 • přejmenována třída Nette\Database\Context na Nette\Database\Explorer kvůli konzistenci s pojmenováním Database Explorer
 • rozhraní Nette\Database\IRow a Nette\Database\IRowContainer jsou označeny jako deprecated pro nepotřebnost
 • MySqlDriver driver používá subqueries
 • translator SQL příkazů lépe kontroluje, kde je možné předávat pole

Http

 • cookie jsou odesílány s příznakem sameSite: Lax
 • cookieSecure je nyní defaultně ‚auto‘
 • volba session.cookieSecure je zastaralá, místo ní se používá http.cookieSecure
 • cookie nette-samesite přejmenováno na _nss
 • Nette\Http\Request::getFile() přijímá pole klíčů a vrací FileUpload|null
 • Nette\Http\Session::getCookieParameters() je zastaralý.
 • Nette\Http\FileUpload::getName() přejmenována na getUntrustedName()
 • Nette\Http\Url: zastaralé getBasePath(), getBaseUrl(), getRelativeUrl() (tyto metody jsou součástí UrlScript)
 • Nette\Http\Response::$cookieHttpOnly je zastaralé
 • Nette\Http\FileUpload::getImageSize() vrací čistě dvojici [width, height]

Neon

 • Decoder: pracuje v režimu UTF-8, při neplatném vstupu vyhodí výjimku
 • syntaxe \xAA je zastaralá ve prospěch \uAAAA

Security

 • rozhraní Nette\Security\Authenticator se liší od IAuthenticator signaturou metody autheticate(string $user, string $password)
 • rozhraní Nette\Security\UserStorage se liší od Nette\Security\IUserStorage
 • přejmenována třída Nette\Security\IdentityNette\Security\SimpleIdentity, aby ve vzdálené budoucnosti mohl být interface Nette\Security\IIdentity přejmenován na Identity

Utils

 • Nette\Utils\Arrays::searchKey() přejmenováno na getKeyOffset()
 • Nette\Utils\Callback::closure() je zastaralý ve prospěch Closure::fromCallable()
 • Nette\Utils\Reflection::toString() přidává () za název funkce/metody
 • Nette\Utils\Strings::toAscii() vyvolá notice, pokud není přítomen ext-intl