Dokumentační syntax

Dokumentace používá Markdown & Texy syntaxi s některými rozšířeními.

Odkazy

Pro interní odkazy se používá zápis v hranatých závorkách [odkaz]. A to buď ve tvaru se svislítkem [text odkazu |cíl odkazu], nebo zkráceně [text odkazu], pokud je cíl shodný s textem (po transformaci na malá písmena a pomlčky):

 • [Page name]<a href="/en/page-name">Page name</a>
 • [link text |Page name]<a href="/en/page-name">link text</a>

Odkazovat můžeme do jiné jazykové mutace nebo do jiné sekce. Sekcí se rozumí Nette knihovna (např. forms, latte, apod) nebo speciální sekce jako best-practices, quickstart atd:

 • [cs:Page name]<a href="/cs/page-name">Page name</a> (stejná sekci, jiný jazyk)
 • [tracy:Page name]<a href="//tracy.nette.org/en/page-name">Page name</a> (jiná sekce, stejný jazyk)
 • [tracy:cs:Page name]<a href="//tracy.nette.org/cs/page-name">Page name</a> (jiná sekce i jazyk)

Pomocí # je také možné zacílit na konkrétní nadpis na stránce.

 • [#Heading]<a href="#toc-heading">Heading</a> (nadpis na aktuální stránce)
 • [Page name#Heading]<a href="/en/page-name#toc-heading">Page name</a>

Odkaz na úvodní stránku sekce: (@home je speciální výraz pro domovskou stránku sekce)

 • [link text |@home]<a href="/en/">link text</a>
 • [link text |tracy:]<a href="//tracy.nette.org/en/">link text</a>

Odkazy do API dokumentace

Vždy uvádějte pouze pomocí tohoto zápisu:

Plně kvalifikované názvy používejte pouze v první zmínce. Pro další odkazy použijte zjednodušený název:

Odkazy do PHP dokumentace

Zdrojový kód

Blok kódu začíná ```lang a končí ```. Podporované jazyky jsou php, latte, neon, html, css, js a sql. Pro odsazení vždy používejte tabulátory.

 ```php
	public function renderPage($id)
	{
	}
 ```

Můžete také uvést jméno souboru jako ```php .{file: ArrayTest.php} a blok kódu se vykreslí tímto způsobem:

public function renderPage($id)
{
}

Nadpisy

Nejvyšší nadpis (tedy název stránky) podtrhněte hvězdičkami. Pro oddělení sekcí používejte rovnítka. Nadpisy podtrhujte rovnítky a poté pomlčkami:

MVC Aplikace & presentery
*************************
...


Tvorba odkazů
=============
...


Odkazy v šablonách
------------------
...

Rámečky a styly

Perex označíme třídou .[perex]

Poznámku označíme třídou .[note]

Tip označíme třídou .[tip]

Varování označíme třídou .[caution]

Důraznější varování označíme třídou .[warning]

Číslo verze .{data-version:2.4.10}

Třídy zapisujte před řádkem:

.[perex]
Tohle je perex.

Uvědomte si prosím, že rámečky jako .[tip] „tahají“ oči, tudíž se používají pro zdůraznění, nikoliv pro méně podstatné informace. Proto jejich používám maximálně šetřte.

Obsah

Obsah (odkazy v pravém menu) je automaticky generovaný pro všechny stránky, jejichž velikost přesáhne 4 000 bytů, přičemž toho výchozí chování je možné upravit pomocí meta značky {{toc}}. Text tvořící obsah se bere standardně přímo z textu nadpisů, ale pomocí modifikátoru .{toc} je možné zobrazit v obsahu jiný text, což se hodí hlavně pro delší nadpisy.Dlouhý a inteligentní nadpis .{toc: Libovolný jiný text zobrazený v obsahu}
===========================================================================

Meta značky

 • nastavení vlastního názvu stránky (v <title> a drobečkové navigaci) {{title: Jiný název}}
 • přesměrování {{redirect: pla:cs}} – viz odkazy
 • vynucení {{toc}} či zakázání {{toc: no}} automatického obsahu (boxík s odkazy na jednotlivé nadpisy)