Skládání presenterů z trait

Pokud potřebujeme ve více presenterech implementovat stejný kód (např. ověření, že je uživatel přihlášen), nabízí se umístit kód do společného předka. Druhou možností je vytvoření jednoúčelových trait.

Výhoda tohoto řešení je, že každý z presenterů může použít právě ty traity, které skutečně potřebuje, zatímco vícenásobná dědičnost není v PHP možná.

Tyto traity mohou využívat skutečnosti, že při vytvoření presenteru se postupně zavolají všechny inject metody. Jen je nutné dohlédnout na to, aby název každé inject metody byl unikátní.

Traity mohou navěsit inicializační kód do událostí onStartup nebo onRender.

Příklady:

trait RequireLoggedUser
{
	public function injectRequireLoggedUser(): void
	{
		$this->onStartup[] = function () {
			if (!$this->getUser()->isLoggedIn()) {
				$this->redirect('Sign:in', $this->storeRequest());
			}
		};
	}
}

trait StandardTemplateFilters
{
	public function injectStandardTemplateFilters(TemplateBuilder $builder): void
	{
		$this->onRender[] = function () use ($builder) {
			$builder->setupTemplate($this->template);
		};
	}
}

Presenter pak tyto traity jednoduše použije:

class ArticlePresenter extends Nette\Application\UI\Presenter
{
	use StandardTemplateFilters;
	use RequireLoggedUser;
}