Налаштування бази даних

Огляд варіантів конфігурації для бази даних Nette.

Якщо ви використовуєте не весь фреймворк, а тільки цю бібліотеку, прочитайте Як завантажити файл конфігурації.

Одне підключення

Налаштуйте одне підключення до бази даних:

database:
	# DSN, єдиний обов'язковий ключ
	dsn: "sqlite:%appDir%/Model/demo.db"
	user: ...
	password: ...

Створює сервіси Nette\Database\Connection та Nette\Database\Explorer, які зазвичай переходять за допомогою автозапуску або за посиланням на їхню назву.

Інші налаштування:

database:
	# відображає панель Database у Tracy Bar
	debugger: ...   # (bool) за замовчуванням true

	# відображає запит EXPLAIN у Tracy Bar
	explain: ...   # (bool) за замовчуванням true

	# увімкнути автозв'язування для цього з'єднання
	autowired: ...  # (bool) за замовчуванням true для першого з'єднання

	# умовні позначення таблиці: discovered, static, або ім'я класу
	conventions: discovered # (string) за замовчуванням 'discovered'

	options:
		# підключатися до бази даних тільки за потреби?
		lazy: ...   # (bool) за замовчуванням false

		# Клас драйвера бази даних PHP
		driverClass: # (string)

		# тільки для MySQL: встановлює sql_mode
		sqlmode:   # (string)

		# тільки для MySQL: встановлює SET NAMES
		charset:   # (string) за замовчуванням 'utf8mb4' ('utf8' до v5.5.3)

		# тільки MySQL: перетворює TINYINT(1) в bool
		supportBooleans: # (bool) за замовчуванням дорівнює false

		# повертає стовпці дати як незмінні об'єкти (починаючи з версії 3.2.1)
		newDateTime: # (bool) за замовчуванням дорівнює false

		# тільки для Oracle і SQLite: формат даті
		formatDateTime: # (string) за замовчуванням 'U'

Ключ options може містити інші опції, які можна знайти в документації щодо драйвера PDO, наприклад:

база данных:
	options:
		PDO::MYSQL_ATTR_COMPRESS: true

Множинні підключення

У конфігурації ми можемо визначити більше з'єднань із базою даних, розділивши їх на іменовані секції:

database:
	main:
		dsn: 'mysql:host=127.0.0.1;dbname=test'
		user: root
		password: password

	another:
		dsn: 'sqlite::memory:'

Автоматичне підключення ввімкнено лише для послуг з першого розділу. Це можна змінити за допомогою autowired: false або autowired: true.

Послуги з проведення розслідувань

Ці служби додаються до контейнера DI, де ### представляє ім'я з'єднання:

Ім'я Тип Опис
database.###.connection Nette\Database\Connection підключення до бази даних
database.###.explorer Nette\Database\Explorer Database Explorer

Якщо ми визначимо лише одне з'єднання, імена сервісів будуть database.default.connection і database.default.explorer. Якщо ми визначимо декілька з'єднань, як у наведеному вище прикладі, імена будуть відповідати розділам, тобто database.main.connection, database.main.explorer, а потім database.another.connection і database.another.explorer.

Ми передаємо неавтентифіковані сервіси явно, посилаючись на їхні імена:

services:
	- UserFacade(@database.another.connection)
версію: 4.0