Paginacja wyników bazy danych

Podczas tworzenia aplikacji internetowych często spotkasz się z wymogiem ograniczenia liczby elementów wyszczególnionych na stronie.

Zaczynamy od stanu, w którym wypisujemy wszystkie dane bez paginacji. Do wybierania danych z bazy mamy klasę ArticleRepository, która oprócz konstruktora zawiera metodę findPublishedArticles, która zwraca wszystkie opublikowane artykuły posortowane w porządku malejącym według daty publikacji.

namespace App\Model;

use Nette;


class ArticleRepository
{
	public function __construct(
		private Nette\Database\Connection $database,
	) {
	}

	public function findPublishedArticles(): Nette\Database\ResultSet
	{
		return $this->database->query('
			SELECT * FROM articles
			WHERE created_at < ?
			ORDER BY created_at DESC',
			new \DateTime,
		);
	}
}

Następnie wstrzykujemy klasę modelu w prezenterze i w metodzie render żądamy opublikowanych artykułów do przekazania do szablonu:

namespace App\Presenters;

use Nette;
use App\Model\ArticleRepository;

class HomePresenter extends Nette\Application\UI\Presenter
{
	public function __construct(
		private ArticleRepository $articleRepository,
	) {
	}

	public function renderDefault(): void
	{
		$this->template->articles = $this->articleRepository->findPublishedArticles();
	}
}

W szablonie zajmujemy się następnie wyszczególnieniem artykułów:

{block content}
<h1>Články</h1>

<div class="articles">
	{foreach $articles as $article}
		<h2>{$article->title}</h2>
		<p>{$article->content}</p>
	{/foreach}
</div>

W ten sposób możemy wymienić wszystkie artykuły, ale spowoduje to problemy, gdy liczba artykułów wzrośnie. Wtedy właśnie przydaje się implementacja mechanizmu paginacji.

Dzięki temu wszystkie artykuły zostaną podzielone na wiele stron, a my wyświetlimy tylko artykuły z jednej bieżącej strony. Paginator sam obliczy całkowitą liczbę stron i podział artykułów, w zależności od tego ile mamy artykułów w sumie i ile artykułów na stronę chcemy wyświetlić.

W pierwszym kroku modyfikujemy metodę pobierania artykułów w klasie repozytorium tak, aby zwracała ona artykuły tylko dla jednej strony. Dodamy też metodę, która pozwoli nam uzyskać całkowitą liczbę artykułów w bazie, co będzie nam potrzebne do skonfigurowania Paginatora:

namespace App\Model;

use Nette;


class ArticleRepository
{
	public function __construct(
		private Nette\Database\Connection $database,
	) {
	}

	public function findPublishedArticles(int $limit, int $offset): Nette\Database\ResultSet
	{
		return $this->database->query('
			SELECT * FROM articles
			WHERE created_at < ?
			ORDER BY created_at DESC
			LIMIT ?
			OFFSET ?',
			new \DateTime, $limit, $offset,
		);
	}

	/**
	 * Vrací celkový počet publikovaných článků
	 */
	public function getPublishedArticlesCount(): int
	{
		return $this->database->fetchField('SELECT COUNT(*) FROM articles WHERE created_at < ?', new \DateTime);
	}
}

Następnie zabierzemy się do pracy nad modyfikacją prezentera. Do metody render przekażemy numer aktualnie wyświetlanej strony. W przypadku, gdy ten numer nie jest częścią adresu URL, ustawimy domyślną wartość pierwszej strony.

Następnie rozszerzymy również metodę render, aby uzyskać instancję Paginatora, skonfigurować ją i wybrać odpowiednie artykuły do wyświetlenia w szablonie. HomePresenter po modyfikacjach będzie wyglądał tak:

namespace App\Presenters;

use Nette;
use App\Model\ArticleRepository;

class HomePresenter extends Nette\Application\UI\Presenter
{
	public function __construct(
		private ArticleRepository $articleRepository,
	) {
	}

	public function renderDefault(int $page = 1): void
	{
		// Uzyskaj całkowitą liczbę opublikowanych artykułów
		$articlesCount = $this->articleRepository->getPublishedArticlesCount();

		// Utwórz instancję Paginatora i skonfiguruj ją
		$paginator = new Nette\Utils\Paginator;
		$paginator->setItemCount($articlesCount); // całkowita liczba artykułów
		$paginator->setItemsPerPage(10); // ilość elementów na stronie
		$paginator->setPage($page); // aktualny numer strony

		// Wyciągamy z bazy ograniczony zestaw artykułów według obliczeń Paginatora
		$articles = $this->articleRepository->findPublishedArticles($paginator->getLength(), $paginator->getOffset());

		// które przekażemy do szablonu
		$this->template->articles = $articles;
		// a także sam Paginator, aby wyświetlić opcje paginacji
		$this->template->paginator = $paginator;
	}
}

Szablon już iteruje po tylko artykułach jednej strony, musimy tylko dodać linki paginacji:

{block content}
<h1>Články</h1>

<div class="articles">
	{foreach $articles as $article}
		<h2>{$article->title}</h2>
		<p>{$article->content}</p>
	{/foreach}
</div>

<div class="pagination">
	{if !$paginator->isFirst()}
		<a n:href="default, 1">První</a>
		&nbsp;|&nbsp;
		<a n:href="default, $paginator->page-1">Předchozí</a>
		&nbsp;|&nbsp;
	{/if}

	Stránka {$paginator->getPage()} z {$paginator->getPageCount()}

	{if !$paginator->isLast()}
		&nbsp;|&nbsp;
		<a n:href="default, $paginator->getPage() + 1">Další</a>
		&nbsp;|&nbsp;
		<a n:href="default, $paginator->getPageCount()">Poslední</a>
	{/if}
</div>

W ten sposób dodaliśmy do strony paginację Paginator. W przypadku, gdy jako warstwy bazy danych użyjemy Nette Database Explorer zamiast Nette Database Core, jesteśmy w stanie zaimplementować paginację bez użycia Paginatora. Klasa Nette\Database\Table\Selection zawiera metodę page z logiką paginacji zaczerpniętą z Paginatora.

Repozytorium będzie wyglądać tak z tą implementacją:

namespace App\Model;

use Nette;


class ArticleRepository
{
	public function __construct(
		private Nette\Database\Explorer $database,
	) {
	}


	public function findPublishedArticles(): Nette\Database\Table\Selection
	{
		return $this->database->table('articles')
			->where('created_at < ', new \DateTime)
			->order('created_at DESC');
	}
}

Nie musimy tworzyć Paginatora w prezenterze, zamiast tego używamy metody klasy Selection zwracanej przez repozytorium:

namespace App\Presenters;

use Nette;
use App\Model\ArticleRepository;

class HomePresenter extends Nette\Application\UI\Presenter
{
	public function __construct(
		private ArticleRepository $articleRepository,
	) {
	}

	public function renderDefault(int $page = 1): void
	{
		// Vytáhneme si publikované články
		$articles = $this->articleRepository->findPublishedArticles();

		// i przesłać do szablonu tylko tę ich część, która jest ograniczona przez obliczenie metody strony
		$lastPage = 0;
		$this->template->articles = $articles->page($page, 10, $lastPage);

		// a także dane niezbędne do wyświetlenia opcji paginacji
		$this->template->page = $page;
		$this->template->lastPage = $lastPage;
	}
}

Ponieważ nie wysyłamy teraz Paginatora do szablonu, wyedytujemy część pokazującą linki paginacji:

{block content}
<h1>Články</h1>

<div class="articles">
	{foreach $articles as $article}
		<h2>{$article->title}</h2>
		<p>{$article->content}</p>
	{/foreach}
</div>

<div class="pagination">
	{if $page > 1}
		<a n:href="default, 1">První</a>
		&nbsp;|&nbsp;
		<a n:href="default, $page - 1">Předchozí</a>
		&nbsp;|&nbsp;
	{/if}

	Stránka {$page} z {$lastPage}

	{if $page < $lastPage}
		&nbsp;|&nbsp;
		<a n:href="default, $page + 1">Další</a>
		&nbsp;|&nbsp;
		<a n:href="default, $lastPage">Poslední</a>
	{/if}
</div>

W ten sposób zaimplementowaliśmy mechanizm paginacji bez użycia Paginatora.