Přechod na verzi 4.0

Tato stránka vzniká postupně s tím, jak se uvolňují jednotlivé balíčky.

Minimální požadovaná verze PHP je 8.1

Všechny změny názvů uvedené v tomto dokumentu znamenají, že původní název samozřejmě nadále existuje a funguje, jen je označený jako deprecated. Můžete se setkat s tím, že vám je bude IDE vizuálně označovat jako deprecated.

Utils 4.0

Třída Nette\Utils\Reflection poskytovala metody pro práci s typy getParameterType(), getPropertyType() a getReturnType(). Metody vznikly v době, kdy PHP nemělo union, intersection nebo nejnovější disjunctive normal form typy, se kterými už nefungují a nahradila je třída Type. Od verze 4.0 jsou tyto metody odstraněné.

Metoda Nette\Utils\Reflection::getParameterDefaultValue() je deprecated, protože nativní ReflectionParameter::getDefaultValue() už funguje správně.

Zrušená je proměnná Nette\Utils\Html::$xhtml.

Pro instalaci Nette Utils 4.0 je potřeba aktualizovat i RobotLoader na verzi 4, pokud jej používáte, a odstranit balíček nette/finder:

composer remove nette/finder
composer require "nette/utils:^4.0" "nette/robot-loader:^4.0"

Finder 4.0

Finder se přestěhoval do balíčku nette/utils, viz Utils 4.0.

Na Linuxu se nově chová v režimu case-sensitive.

V předchozí verzi platilo, že metody exclude() a filter() fungovaly jinak, když byly zavolány před from() resp. in() a po ní. Tohle už neplatí, exclude() a filter() fungují vždy stejně. Dřívější filter() volaný až po nahradila nová metoda descentFilter().

Finder již neimplementuje rozhraní Countable.

Řetězec začínající lomítkem ve Finder::findFiles('/f*') se nově považuje za absolutní cestu, je potřeba ho nahradit např. za Finder::findFiles('./f*').