Upgrade

Přechod z verze 3.1 na 3.2

Minimální požadovaná verze PHP je 8.1.

Kód byl pečlivě vyladěn pro PHP 8.1. Byly doplněny všechny nové typehinty u metod a properites. Změny jsou jen drobné:

  • MySQL: nulové datum 0000-00-00 vrací jako null
  • MySQL: decimal bez desetinných míst vrací jako int místo float
  • typ time vrací jako DateTime s datumem 1. 1. 0001 místo aktuálního data
verze: 4.0