Requirements Checker

Nette Framework 3.1 vyžaduje PHP verze 7.2 nebo vyšší a klade jisté (byť minimální) požadavky na prostředí webového serveru. Ověřte si, zda váš server tyto minimální požadavky splňuje.

Součástí základní ukázky aplikace známé jako Sandbox je nástroj nazvaný Requirements Checker, který otestuje běhové prostředí serveru a informuje, zda (a do jaké míry) je možné framework používat.

Nette Framework můžete stáhnout manuálně (distribuční balík obsahuje Sandbox), ale doporučená cesta je použít Composeru:

composer create-project nette/sandbox

Requirements Checker se nachází ve složce /checker Sandboxu, tj. do prohlížeče zadejte adresu např. http://localhost/sandbox/www/checker a v přehledném výpisu snadno zjistíte, jestli si server bude s Nette rozumět.

Zelený nápis „Congratulations! Server configuration meets the minimum requirements for Nette Framework.“ značí, že je vše v pořádku.

Konečný verdikt Requirements Checkeru

Požadavek Vysvětlení
PHP version Minimálně PHP 7.2.
.htaccess file protection Kontroluje, zda lze pomocí .htaccess zakázat přístup do chráněných složek.
.htaccess mod_rewrite Kontroluje, zda je k dispozici mod_rewrite pro routování.
Function ini_set() Přítomnost této funkce je důležitá z bezpečnostních důvodů.
Function error_reporting() Přítomnost této funkce je důležitá z bezpečnostních důvodů.
Function flock() Vyžaduje cache.
Register_globals Nebezpečná konfigurační direktiva PHP, která musí být vypnutá.
Zend.ze1_compatibility_mode Kompatibilita s PHP 4, musí být vypnutá.
Session auto-start Z bezpečnostních důvodů je doporučeno nepoužívat.
Reflection extension Extenze PHP vyžadovaná frameworkem.
SPL extension Extenze PHP vyžadovaná frameworkem.
PCRE extension Extenze PHP vyžadovaná frameworkem.
ICONV extension Extenze PHP vyžadovaná frameworkem.
PHP tokenizer Extenze PHP vyžadovaná frameworkem.
PDO extension Extenze PHP vyžadovaná Nette Database.
Multibyte String extension Extenze PHP vyžadovaná funkcemi Strings::lower() a upper().
Multibyte String function overloading Nebezpečná konfigurační direktiva PHP, která musí být vypnutá.
Memcache extension Extenze PHP podporovaná úložištěm cache.
GD extension Extenze PHP vyžadovaná Nette\Utils\Image.
Bundled GD extension Extenze PHP vyžadovaná metodami Nette\Utils\Image::filter() a rotate().
Fileinfo extension or mime_content_type() Funkce používané k MIME-type detekci uploadovaných souborů.

Protože Requirements Checker vypisuje některé informace o konfiguraci, nezapomeňte jej po ověření (a případném vyladění) serveru smazat.