Hashování hesel

Abychom zajistili bezpečnost našich uživatelů, neukládáme jejich hesla v čitelné podobě, ale uložíme si pouze otisk (tzv. hash). Z otisku nelze zpětně zrekonstruovat původní podobu hesla. Je důležité použít bezpečný algoritmus, kterým otisk vytvoříme. S tím nám pomůže třída Nette\Security\Passwords.

Instalace:

composer require nette/utils

Všechny příklady předpokládají vytvořený alias:

use Nette\Security\Passwords;

__construct(int $algo = PASSWORD_DEFAULT, array $options=null): string

Bude generovat hash hesla pomocí moderního algoritmu. Můžeme určit parametr cost z rozsahu 4–31, který udává kolik iterací algoritmu má proběhnout. Pokud parametr neurčíme, bude použita výchozí hodnota 10.

Parametr cost je exponent funkce 2n. Pokud zvolíme hodnotu příliš vysokou, bude výpočet trvat velmi dlouho. Při nejvyšší hodnotě 31 trvá výpočet hesla cca 64 hodin.

$passwords = new Passwords(PASSWORD_BCRYPT, ['cost' => 12]); // Zahashuje heslo 12 iteracemi algoritmu bcrypt

hash(string $passwords, array $options=null): string

Vygeneruje hash hesla pomocí moderního algoritmu.

$hash = $passwords->hash($password); // Zahashuje heslo

verify(string $password, string $hash): bool

Zjistí, zda dané heslo odpovídá danému otisku.

if ($passwords->verify($password, $hash)) {
	// Provede se, pokud heslo odpovídá otisku
} else {
	// Provede se, pokud heslo neodpovídá otisku
}

needsRehash(string $password, array $options=null): bool

Zjistí, zda hash odpovídá zadaným volbám. Můžeme nastavit cost z rozsahu 4–31, který udává kolik iterací algoritmu má proběhnout. Pokud parametr neurčíme, bude použita výchozí hodnota 10.

if ($passwords->needsRehash($hash)) {
	// Provede se, pokud je potřeba heslo přehashovat
}