Code Checker

Nástroj Code-Checker zkontroluje a případně opraví některé z formálních chyb ve vašich zdrojových kódech.

Instalace

Code Checker byste neměli přidávat do závislostí, ale instalovat jako projekt.

composer create-project nette/code-checker

Použití

Usage: php code-checker.php [options]

Options:
	-d <path>       folder to scan (default: current directory)
	-i | --ignore <mask> files or directories to ignore (can be used multiple times)
	-f | --fix      fixes files
	-l | --eol      convert newline characters
	--no-progress     do not show progress dots
	--short-arrays    enforces PHP 5.4 short array syntax
	--strict-types    checks whether PHP 7.0 directive strict_types is enabled

Bez parametrů zkontroluje aktuální adresář v read-only režimu, s parametrem -f opravuje soubory.

Než se s ním seznámíte, určitě si soubory nejdřív zazálohujte.

Pro snadnější spouštění si můžeme vytvořit soubor code.bat:

php.exe cesta_k_Nette_tools\Code-Checker\code-checker.php %*

Co všechno dělá?

 • odstraňuje BOM
 • kontroluje validitu Latte šablon
 • kontroluje výskyt kontrolních znaků
 • kontroluje, zda je soubor kódován v UTF-8
 • kontroluje chybně zapsané /* @anotace */ (chybí hvězdička)
 • odstraňuje ukončovací ?> u PHP souborů
 • odstraňuje pravostranné mezery a zbytečné řádky na konci souboru
 • normalizuje oddělovače řádků na systémové (pokud uvedete volbu -l)