You are browsing the unmaintained documentation for old Nette 2.3. See documentation for current Nette.

Požadavky Nette Framework

Nette Framework vyžaduje PHP verze 5.3.1 nebo vyšší a klade jisté (byť minimální) požadavky na prostředí webového serveru. Ověřte si, zda váš server tyto minimální požadavky splňuje.

Requirements Checker

Součástí distribučního balíčku je nástroj nazvaný Requirements Checker, který otestuje běhové prostředí serveru a informuje, zda (a do jaké míry) je možné framework používat.

Nejprve si stáhněte a rozbalte distribuci Nette Framework. Přesuňte se do adresáře tools/Requirements-Checker a zkopírujte jeho obsah (tj. soubor checker.php a složku assets) do vašeho webového serveru – třeba do složky checker. Nyní už jen zbývá zadat do prohlížeče adresu skriptu (např. http://www.example.com/checker/checker.php) a v přehledném výpisu snadno zjistíte, jestli si server bude s Nette rozumět.

Zelený nápis „Congratulations! Server configuration meets the minimum requirements for Nette Framework.“ značí, že je vše v pořádku.

Konečný verdikt Requirements Checkeru

Požadavek Vysvětlení
PHP version Minimálně PHP 5.3.1
.htaccess file protection Kontroluje, zda lze pomocí .htaccess zakázat přístup do chráněných složek
.htaccess mod_rewrite Kontroluje, zda je k dispozici mod_rewrite pro routování
Function ini_set() Přítomnost této funkce je důležitá z bezpečnostních důvodů
Function error_reporting() Přítomnost této funkce je důležitá z bezpečnostních důvodů
Function flock() Vyžaduje cache
Register_globals Nebezpečná konfigurační direktiva PHP, která musí být vypnutá
Zend.ze1_compatibility_mode Kompatibilita s PHP 4, musí být vypnutá
Session auto-start Z bezpečnostních důvodů je doporučeno nepoužívat
Reflection extension Extenze PHP vyžadovaná frameworkem
SPL extension Extenze PHP vyžadovaná frameworkem
PCRE extension Extenze PHP vyžadovaná frameworkem
ICONV extension Extenze PHP vyžadovaná frameworkem
PHP tokenizer Extenze PHP vyžadovaná frameworkem
PDO extension Extenze PHP vyžadovaná Nette Database
Multibyte String extension Extenze PHP vyžadovaná funkcemi Strings::lower() a upper()
Multibyte String function overloading Nebezpečná konfigurační direktiva PHP, musí být vypnutá
Memcache extension Extenze PHP podporovaná úložištěm cache
GD extension Extenze PHP vyžadovaná Nette\Utils\Image
Bundled GD extension Extenze PHP vyžadovaná metodami Nette\Utils\Image::filter() a rotate()
Fileinfo extension or mime_content_type() Funkce používané k MIME-type detekci uploadovaných souborů

Protože Requirements Checker vypisuje některé informace o konfiguraci, nezapomeňte jej po ověření (a případném vyladění) serveru smazat.